<< Zpět | English

Můj software

Škola
Seminář
1-96/97
Program v Turbo C/DOS a knihovnu BGI. Realizace Fergusonových křivek s interaktivním nastavováním tečných vektorů a překreslovaním v reálném čase. Archiv obsahuje zdrojový text, knihovnu BGI a spustitelný program pro DOS.
Seminář
1-97/98
Program v Turbo C/DOS a knihovnu BGI. Realizace Lagrangeovy interpolace, Coonsových kubických křivek a parabolic blendu. Archiv obsahuje zdrojový text, knihovnu BGI a spustitelný program pro DOS.
Seminář 1998/99 Objektové rozhraní pro POSIX thready vč. ukázkového použití na prohledávání adresářového stromu. Archiv obsahuje zdrojové texty knihovny a ukázkového programu napsané pro Linux a překladač egcs C++.
IP quota dæmon Program jsem napsal coby závěrečnou bakalářskou práci. Jedná se o program pro Linux, který používá ipchains k vytvoření kvót IP provozu.
Ostatní
dhcplst Program sloužící k přístupu do databáze ISC DHCP serveru. Je napsán v Perlu a spouští se jako CGI skript na WWW serveru. Umí vyhledávání, převod MAC adresy na jméno výrobce síťové karty a tabelovaný výstup výsledků.
bridged Měl jsem v úmyslu napsat softwarový bridge, který by běžel jako user-level proces v Linuxu. Nakonec jsem ale psaní nechal, protože kernelový bridge se zase po dlouhé době začal slibně rozvíjet, takže nemělo smysl pokračovat. Bridging v userlandu je nevyhnutelně pomalejší než v kernelu. Takže zůstala základní implementace bridged používající SOCK_PACKET a AVL stromy – je zcela funkční a zdá se i stabilní, jen neobsahuje rafinovanější vlastnosti jako filtrování apod. Může se případně hodit jako ukázka práce se SOCK_PACKET.