previous back next
Frozen Pond Near Nový Telečkov

Frozen Pond Near Nový Telečkov
2002

Carl Zeiss Flektogon 2,4/35
Fujichrome Provia 100F